Hangasha
073-2955811
בית ויקטוריה, המלאכה 3 תל אביב

 
You must be a Super User to create new modules.

קורס רכזי נגישות

קורס אינטרנטי לרכזי נגישות

ארגונים המעסיקים יותר מ- 25 עובדים חייבים על-פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח-1998 [להלן "החוק"] למנות רכז נגישות. ברוב המקרים ממונה בעל תפקיד קיים בארגון כרכז נגישות, נוסף על תפקידו בארגון.

המינוי לתפקיד זה מטיל על רכז הנגישות חובות ואחריות המחייבות לימוד והכרה מעמיקה של הנושא כדי שיוכל לייעץ לעובדים ולמנהלים של הארגון ולהדריכם כיצד לעמוד במטלות הנדרשות על-פי הגדרת החוק ולמנוע קנסות ועונשים הנגזרים מאי-עמידה בדרישות החוק.

היות ובדרך כלל הרכז הממונה הנו בעל תפקידים נוספים בארגון ועל כן הוא עשוי להתקשות להקצות זמן ללמוד על תפקידו במסגרת הנמצאת מחוץ לארגון, בנינו קורס מקוון שיאפשר לכל מי שממונה כרכז נגישות ונרשם לקורס ללמוד את הנושא בעיתוי ובקצב הנוחים לו ולארגון שבו הוא עובד, כאשר בכל שלב ניתן לחזור על השיעורים, להיבחן ולתרגל ללא הגבלה עד להכרת הנושא על בוריו.

השיעורים בקורס זה נועדו לספק ללומדים וללומדות מידע כללי ועקרוני על אנשים עם מוגבלות וכן להביא את עיקרי החקיקה העוסקת בנגישות. הקורס יכלול גם תרגילים להכרת המאפיינים של אנשים עם מוגבלות והחסמים שהם מתמודדים עמם.

במהלך הקורס יועלו רעיונות מעשיים לבניית תכנית הנגשה ארגונית, יוצגו שאלות לבדיקת הידע שנצבר במהלכו. ויפורטו מקורות מידע שיאפשרו למתעניין להעמיק בנושאים שונים מתוך אלה שהקורס יעסוק בהם.

אנו מאמינים כי בסוף הקורס יהיו בידי רכזי הנגישות ידע וכלים למתן מענה לאוכלוסיות השונות של אנשים עם מוגבלות מחד גיסא ויכולת לייעץ לארגון איך להעניק שירות נגיש לאוכלוסיות אלו בכל תחומי ההנגשה הנדרשים מאידך גיסא.

עמידה בהצלחה בבחינה המקוונת מקנה זכאות לתעודה מעידה כי הוכשרת כ"רכז נגישות".

בכל שלב במהלך הקורס ניתן לפנות אלינו להבהרות, שאלות, הצעות והערות באמצעות הדואר האלקטרוני:nagish@nagish.org.

המרכז לנגישות מזמין אותך ליצור קשר בדואר אלקטרוני או בטלפון 073-2959811 לצורך קבלת מידע הנדרש לך לביצוע תפקידך, לסיוע בחשיבה על בניית תכנית הנגשה עבור הארגון שבו אתה מועסק ובנושאים אחרים הקשורים לתפקידך ו/או לנושא ההנגשה.

 

עדיין מתלבטים? השאר את פרטייך כאן ונציג יחזור אלייך

  • אנא הזן שם מלא
  • אנא הזן מספר טלפון תקין
  • אנא כתובת אימייל תקנית